Novy Zivot

Literárne snemovania

 

Zoznam literárnych porád, resp. Literárnych snemovaní

 

 1.  LP (25. januára 1953 v Báčskom Petrovci).
 2.  LP (13. marca 1954 v Báčskom Petrovci).
 3.  LP (5. marca 1955 v Báčskom Petrovci).
 4.  LP (23. novembra 1957 v Báčskom Petrovci).
 5.  LP (27. septembra 1959 v Báčskom Petrovci).
 6.  LP (28. januára 1961 v Báčskom Petrovci).
 7.  LP (8. februára 1962 v Báčskom Petrovci).
 8.  LP (16. februára 1963 v Báčskom Petrovci).
 9.  LP (8. februára 1964 v Báčskom Petrovci).
 10.  LP (25. apríla 1965 v Báčskom Petrovci).
 11.  LP (3. apríla 1966 v Báčskom Petrovci).
 12.  LP (16. apríla 1967 v Novom Sade).
 13.  LP (31. marca 1968 v Novom Sade).
 14.  LP (20. apríla 1969 v Novom Sade).
 15.  LP (26. apríla 1970 v Novom Sade).
 16.  LP (9. mája 1971 v Novom Sade).
 17.  LP (19. marca 1972 v Novom Sade).
 18.  LP (1. apríla 1973 v Novom Sade).
 19.  LP (21. apríla 1974 v Novom Sade).
 20.  LP (23. februára 1975 v Novom Sade).
 21.  LP (22. februára 1976 v Novom Sade).
 22.  LP (27. marca 1977 v Novom Sade).
 23.  LP (5. marca 1978 v Novom Sade).
 24.  LP (30. marca 1980 v Novom Sade).
 25.  LP (26. apríla 1981 v Novom Sade).
 26.  LP (23. mája 1982 v Novom Sade).
 27.  LP (17. apríla 1983 v Novom Sade).
 28.  LP (25. marca 1984 v Novom Sade).
 29.  LP (14. apríla 1985 v Novom Sade).
 30.  LP (20. apríla 1986 v Novom Sade).
 31.  LP (26. apríla 1987 v Novom Sade).
 32.  LP (24. apríla 1988 v Novom Sade).
 33.  LP (23. apríla 1989 v Novom Sade).
 34.  LP (19. mája 1990 v Novom Sade).
 35.  LP (21. apríla 1991 v Novom Sade).
 36.  LS (10. mája 1992 v Báčskom Petrovci).
 37.  LS (24. apríla 1993 v Novom Sade).
 38.  LS (24. apríla 1994 v Báčskom Petrovci).
 39.  LS (23. apríla 1995 v Báčskom Petrovci).
 40.  LS (20. apríla 1996 v Báčskom Petrovci).
 41.  LS (11. mája 1997 v Báčskom Petrovci).
 42.  LS (12. apríla 1998 v Báčskom Petrovci).
 43.  LS (25. júla 1999 v Báčskom Petrovci).
 44.  LS (23. apríla 2000 v Báčskom Petrovci).
 45.  LS (15. júna 2001 v Novom Sade).
 46.  LS (21. júna 2002 v Novom Sade).
 47.  LS (26. júna 2003 v Novom Sade).
 48.  LS (28. mája 2004 v Novom Sade).
 49.  LS (21. decembra 2005 v Novom Sade).
 50.  LS (13. októbra 2006 v Novom Sade).
 51.  LS (15. júna 2007 v Novom Sade).
 52.  LS (13. júna 2008 v Novom Sade).
 53.  LS (26. júna 2009 v Novom Sade).
 54.  LS (18. júna 2010 v Novom Sade).
 55.  LS (18. júna 2011 v Novom Sade).
 56.  LS (16. júna 2012 v Novom Sade)
 57.  LS (1. júna 2013 v Báčskom Petrovci)
 58.  LS (7. júna 2014 v Báčskom Petrovci)
 59.  LS (9. mája 2015 v Báčskom Petrovci)
 60.  LS (23. apríla 2016 v Báčskom Petrovci)
 61.  LS (19. apríla 2016 v Báčskom Petrovci)
 62.  LS (21. apríla 2018 v Báčskom Petrovci)
 63.  LS (04. mája 2019 v Báčskom Petrovci)