Novy Zivot

Ceny Nového života

CENY NOVÉHO ŽIVOTA OD 1961

 

1. 1961

Michal Babinka: Aj rovina v odznaku vlasti, poéma

(NŽ, 13, okt.-dec. 1961, č. 4, s. 212-217)

Udelená na [Siedmej] literárnej porade 8. februára 1962 v Petrovci.

Členovia komisie nezistiteľní.

 

2. 1962

Pavel Čáni: Výsluh, poviedka

(NŽ, 14, júl-sept. 1962, č. 3, s. 164-167)

Ján Labáth: Tiene, ktoré je pozde privolávať, poviedka

(NŽ, okt.-dec. 1962, XIV, č. 4, s. 226-230)

Udelené na [Ôsmej] literánej porade 16. februára 1963 Petrovci.

Členovia komisie nezistiteľní.

 

3. 1963

Michal Babinka: Poznania (Poznanie prvé, Poznanie druhé, Poznanie tretie, Poznatie štvrté), básne

(NŽ, 15, jan.-mar. 1963, č. 1, s. 18-20)

Pavel Grňa: Cigán Marko, poviedka

(NŽ, apr.-jún 1963, XV, č. 2, s. 101-107)

Udelené na [Deviatej]. literárnej porade 8. februára 1964 v Petrovci.

Členovia komisie: Pavel Bartok, Samuel Čeman, Andrej Ferko,

Ján Kmeť, Juraj Spevák.

 

4. 1964

Viera Popitová-Benková: Mladomanželia-študenti, báseň

(NŽ, 16, okt.-dec. 1964, č. 4, s. 255)

Udelená na [Desiatej] literárnej porade 25. apríla 1965 v Petrovci.

Členovia komisie: Samuel Čeman, ostatní nezistiteľní.

 

5. 1965

Pavel Grňa: Sedem detí, poviedka

(NŽ, 17, jan.-jún 1965, č. 1-2, s. 50-56)

Udelená na [Jedenástej] literárnej porade 3. apríla 1966 v Petrovci.

Členovia komisie: Samuel Dubovský, Daniel Dudok, Andrej Ferko,

Pavel Mučaji, Mária Myjavcová.

 

6. 1966

Víťazoslav Hronec: Kolesá, hviezdy moje, poéma

(NŽ, 18, okt.-dec. 1966, č. 4, s. 259-265)

Udelená na [Dvanástej] literárnej porade 16. apríla 1967 v Novom Sade.

Členovia komisie nezistiteľní.

 

7. 1967

Paľo Bohuš: Z Triumfálneho postrku (Čakanie, Zubatá jar, Jedinečná príležitosť), básne

(NŽ, 19, jan.-jún 1967, č. 1-2, s. 4-5)

Udelená na [Trinástej] literárnej porade 31. marca 1968 v Novom Sade.

Členovia komisie: Miroslav Krivák, Juraj Spevák, Juraj Tušiak.

 

8. 1968

Juraj Tušiak: Sedem vravení (Vravenie prvé, Vravenie druhé, Vravenie tretie, Vravenie štvrté, Vravenie piate, Vravenie šieste, Vravenie siedme a neposledné), básne

(NŽ, 20, apr.-jún 1968, č. 2, s. 100-103)

Viera Benková-Popitová: Za smerovníkom (Útek, Škvrny, Napokoj, Smerovník), básne

(NŽ, 20, júl-sept. 1968, č. 3, s. 198-199)

Viera Benková: Z cyklu Jesenné variácie (Ahasverov čas, Menuet), básne

(NŽ, 20, okt.-dec. 1968, č. 4, s. 294)

Udelené na [Štrnástej] literárnej porade 20. apríla 1969 v Novom Sade.

Členovia komisie: Samuel Čeman, Michal Harpáň, Mária Myjavcová.

 

9. 1969

Michal Harpáň: Medzi dvoma ohňami, esej

(NŽ, 21, okt.-dec. 1969, č. 4, s. 327-332)

Udelená na [Pätnástej] literárnej porade 26. apríla 1970 v Novom Sade.

Členovia komisie: Daniel Dudok, Pavel Mučaji, Michal Týr.

 

10. 1970

Janko Čeman: Fajfery, poviedka

(NŽ, 22, apr.-jún 1970, č. 2, s. 108-115)

Udelená na 14. [16.] literárnej porade 9. mája 1971 v Novom Sade.

Členovia komisie: Ján Cicka, Samuel Čeman, Katarína Damjanová.

 

11. 1971

Paľo Bohuš: Zlaté chrobáky (Tento deň, Raz klesne; Ani sem, ani tam; Dážď, Letná výšivka, Vyčkávanie), básne

(NŽ, 23, júl-sept. 1971, č. 3, s. 200-203)

Udelená na 15. [17.] literárnej porade 19. marca 1972 v Novom Sade.

Členovia komisie: Ján Cicka, Anna Makanová, Jozef Valihora.

 

12. 1972

Juraj Tušiak: Jazvy, poviedka

(NŽ, 24, máj-jún 1972, č. 3, s. 216-224)

Juraj Tušiak: Dva mesiace, poviedka

(NŽ, 24, júl-aug. 1972, č. 4, s. s. 312-326)

Udelená na 16. [18.] literárnej porade 1. apríla 1972 v Novom Sade.

Členovia komisie: Michal Harpáň, Ján Labáth, Anna Makanová.

 

13. 1973

Pavel Mučaji: Človek (Predvečer, Človek, Mesiacu venované, Nepokoj trávy, Zasnúbevie, Sen, Vyznanie, Nad ránom, Nepokoj), básne

(NŽ, 25, jan.-febr. 1973, č. 1, s. 3-6)

Udelená na 17. [19.] literárnej porade 21. apríla 1974 v Novom Sade.

Členovia komisie: Samuel Čeman, Víťazoslav Hronec, Jozef Valihora.

 

14. 1974

Michal Babinka: Memento (Chvíľa podvečerná, Príkra nezhovorčivosť), básne

(NŽ, 26, jan.-febr. 1974, č. 1, s. 19-20)

Michal Babinka: Každé dvere majú svoje meno; Spiatky idú len naše tiene, záznam, úvaha

(NŽ, 26, jan.-febr. 1974, č. 1, s. 33, 46-47)

Michal Babinka: Hlasní hrdinovia, tiché fiaská, recenzia

(NŽ, 26, jan.-febr. 1974, č. 1, s. 89-90)

Michal Babinka: Šmykľavé prechádzky Miroslava Demáka, recenzia

(NŽ, 26, jan.-febr. 1974, č. 1, s. 91-93)

Michal Babinka: Bez tretej (Tak zdlhavo jar, A iste všetko prichádza spoza), básne

(NŽ, 26, mar.-apr. 1974, č. 2, s. 120-121)

Michal Babinka: Pozvanie a hody a pohody fantázie, recenzia

(NŽ, 26, mar.-apr. 1974, č. 2, s. 182-184)

Michal Babinka: Okolo prístupov k detskému záujmu, recenzia

(NŽ, 26, mar.-apr. 1974, č. 2, s. 186-188)

Michal Babinka: Vari ľahko manipulujeme […], diskusia

(NŽ, 26, máj-jún. 1974, č. 3, s. 200-210)

Michal Babinka: Znaky a náznaky jednej poézie, recenzia

(NŽ, 26, máj-jún. 1974, č. 3, s. 218-219)

Michal Babinka: Dve knihy prózy, úvaha

(NŽ, 26, máj-jún. 1974, č. 3, s. 238-241)

Michal Babinka: Devätnáste Sterijovo pozorje: Prevaha súčasným autorom, článok

(NŽ, 26, máj-jún.1974, č. 3, s. 269-277)

Michal Babinka: Vrabec v klobúku a v rozume Filip, recezia

(NŽ, 26, máj-jún. 1974, č. 3, s. 284-285)

Michal Babinka: Z rukopisov (Majster, dielo, ty, úryvky, Život na pokračovanie 3), básne

(NŽ, 26, júl-aug. 1974, č. 4, s. 293-294)

Michal Babinka: Vstup do prvej čiernohorskej tetralógie?, recenzia

(NŽ, 26, júl-aug. 1974, č. 4, s. 378-380)

Michal Babinka: Klepsydra nespí, recenzia

(NŽ, 26, júl-aug. 1974, č. 4, s. 382-383)

Udelená posthumne na 18. [20.] literárnej porade 23. februára 1975 v Novom Sade.

Členovia komisie: Daniel Dudok, Ján Makan, Juraj Spevák.

 

15. 1975

Michal Harpáň: Prínos Andreja Ferku do našej poézie, esej

(NŽ, 27, mar.-apr. 1975, č. 2, s. 104-108)

Udelená na 19. [21.] literárnej porade 22. februára 1976 v Novom Sade.

Členovia komisie: Mária Myjavcová, Pavel Širka, Michal Týr.

 

16. 1976

Ján Kmeť: Prvá monografia o diele Jána Čajaka mladšieho, recenzia

(NŽ, 28, jan.-febr. 1976, č. 1, s. 84-87)

Ján Kmeť: Otvorivej osobnosti Jána Labátha, úvaha

(NŽ, 28, mar.-apr. 1976, č. 2, s. 119-123)

Ján Kmeť: Súdruhovia […], diskusia

(NŽ, 28, mar.-apr. 1976, č. 2, s. 144-145)

Ján Kmeť: Len krátko by som […], diskusia

(NŽ, 28, mar.-apr. 1976, č. 2, s. 147)

Ján Kmeť: Stav slovakistiky a jej perspektívy, článok

(NŽ, 28, máj-jún 1976, č. 3, s. 230-235)

Ján Kmeť: O humanistickom odkaze Laca Novomeského, nekrológ

(NŽ, 28, sept.-okt. 1976, č. 5, s. 395-396)

Ján Kmeť: Letopis Matice srpske a Letopis Matice slovenskej, článok

(NŽ, 28, sept.-okt. 1976, č. 5, s. 440-443)

Udelená na 20. [22.] literárnej porade 27. marca 1977 v Novom Sade.

Členovia komisie: Katarína Damjanová, Pavel Domoni, Miroslav Krivák.

 

17. 1977

Miroslav Dudok: Svetelný úder II (Inverzné slová, Miniatúrne lásky, Academia istropolitana, Stará pieseň, Deň trávy), básne

(NŽ, 29, 1977, č. 4, s. 332-334)

Udelená na 21. [23.] literárnej porade 5. marca 1978 v Novom Sade.

Členovia komisie: Samuel Čeman, Víťazoslav Hronec, Jozef Valihora.

18. 1978

Víťazoslav Hronec: O umení vrhnúť disk alebo O našej najmladšej básnickej generácii (III.), časť oeseje

(NŽ, 30, 1978, č. 1, s. 54-65)

Víťazoslav Hronec: O umení vrhnúť disk alebo O našej najmladšej básnickej generácii (IV.), časť eseje

(NŽ, 30, 1978, č. 2, s. 148-155)

Udelená na sympóziu Časopis Nový život v literatúre a kultúre vojvodinských Slovákov 24. mája 1979 v Novom Sade.

Členovia komisie: Pavel Grňa, Mária Myjavcová, Jozef Valihora.

 

19. 1979

Michal Ďuga: Modrá krajina (* * A znova sme vlastne tu, Hľadanie odpovede, Pred prahom samoty, Len jeden krok, Stromy, Po vlhkým krídlom, Iba voda, Len jeden pohľad, Ráno, Lístie), básne

(NŽ, 31, 1979, č. 1, s. 23-28)

Michal Ďuga: Strom (Obdobia, Na ceste k sebe, Len úsmev, Najdokonalejší strom, Aj človek, Nezdôrazňuj stále len to svoje ja), básne

(NŽ, 31, 1979, č. 6, s. 493-496)

Udelená na 22. [24.] literárnej porade 30. marca 1980 v Novom Sade.

Členovia komisie: Daniel Dudok, Víťazoslav Hronec, Katarína Kriváková.

 

20. 1980

Pavel Mučaji: Zázračne veľké dni (Návšteva, Perúnov rod, No passaran, Zázračne veľký deň), básne

(NŽ, 32, 1980, č. 2, s. 103-106)

Udelená na 23. [25.] literárnej porade 26. apríla 1981 v Novom Sade.

Členovia komisie: Veno Nechvátal, Juraj Tušiak, Jozef Valihora.

 

21. 1981

Miroslav Demák: Emilio, poviedka

(NŽ, 33, 1981, č. 4, č. 326-330)

Udelená na 24. [26.] literárnej porade 23. mája 1992 v Novom Sade.

Členovia komisie: Samuel Boldocký, Miroslav Dudok, Mária Myjavcová.

 

22. 1982

Ján Labáth: Predkovia, úryvok z románu

(NŽ, 34, jan.-febr. 1982, č. 1, s. [23]-28)

Udelená na 25. [27.] literárnej porade 17. apríla 1983 v Novom Sade.

Členovia komisie: Zlatko Benka, Juraj Spevák, Jozef Valihora.

 

23. 1983

Samuel Čelovský: Bibliografia časopisu Náš život (1933-1940, 1946-1947)

(NŽ, 35, nov.-dec. 1983, č. 6, s. [583]-720)

Udelená na 26. [28.] literárnej porade 25. marca 1984 v Novom Sade.

Členovia komisie: Pavel Grňa, Zoroslav Spevák, Juraj Tušiak.

 

24. 1984

Mária Myjavcová: Prekladateľská práca a bilingvizmus, štúdia

(NŽ, 36, febr. 1984, č. 2, s. [129]-138)

Mária Myjavcová: Obraz bilingvizmu v románe Miroslava Kriváka Lámanie chleba, štúdia

(NŽ, 36, mar. 1984, č. 3, s. 189-197)

Udelená na 27. [29.] literárnej porade 14. apríla 1985 v Novom Sade.

Členovia komisie: Tomáš Čelovský, Pavel Grňa, Ján Kopčok.

 

25. 1985

Paľo Bohuš: Sapientia frequenter tarda, veritas semper dura, denníkové záznamy

(NŽ, 37, febr. 1985, č. 2, s. [102]-107)

Paľo Bohuš: Načo bol susedovi Sizyfovi kameň, denníkové záznamy

(NŽ, 37, sept. 1985, č. 7, s. [496]-502)

Udelená na na 28. [30.] literárnej porade 20. apríla 1986 v Novom Sade.

Členovia komisie: Michal Babiak, Samuel Čelovský, Samuel Čeman.

 

26. 1986

Víťazoslav Hronec: Suchou ihlou (S konečnou platnosťou, Báseň, Enuma eliš, Suchou ihlou, Po dvadsiatich rokoch spomínam si na Penziasa a Wilsona, Spomínam si na Nielsa Bohra, Škoský príklad alúzie), básne

(NŽ, 38, febr. 1986, č. 2, s. [85]-88)

Víťazoslav Hronec: za inovačné prvky, ktoré uplatňoval pri redigovaní Nového života

Udelená na 29. [31.] literárnej porade 26. apríla 1987 v Novom Sade.

Členovia komisie: Paľo Bohuš, Samuel Čelovský, Mária Myjavcová.

 

27. 1987

Zoroslav Spevák: Tri jablká, poviedka

(NŽ, 39, apr. 1987, č. 4, s. [258]-265)

Udelená na 30. [32.] literárnej porade 24. apríla 1988 v Novom Sade.

Členovia komisie: Dušan Benka, Martin Prebudila, Vladimír Valentík.

 

28. 1988

Zlatko Benka: Trójsky kôň, poviedka

(NŽ, 40, máj-jún 1988, č. 5-6, s. [331]-336)

Udelená na 31. [33.] literárnej porade 23. apríla 1989 v Novom Sade.

Členovia komisie: Andrej Čelovský, Miroslav Demák, Vladimír Valentík.

 

29. 1989

Víťazoslav Hronec: Amarna (1), prvá časť poviedky

(NŽ, 41, máj-jún 1989, č. 5-6, s. [335]-354)

Víťazoslav Hronec: Amarna (2), druhá časť poviedky

(NŽ, 41, júl-aug. 1989, č. 7-8, s. [431]-444)

Udelená na 32. [34.] literárnej porade 19. mája 1990 v Novom Sade.

Členovia komisie: Tomáš Čelovský, Samuel Dubovský, Jozef Valihora.

 

30. 1990

Ján Labáth: Aj hovor, aj samovrava (1), (Spomienky na Bardejov, Pri počúvaní Rúfusových zvonov, Na svitaní, Na zámku, Zo súkromia, Hľadanie oporného bodu, Čítanie z dlane, Mimochodom, Náhodne objavy, Zememerači; Na slovíčko, Charles Baudelaire; Jazvy, Na okraji, Zrno na dlani, Hlava alebo písmo, Vypožičanými slovami, Vstup a pád, Prestrelky, Výhrady, Na zamyslenie, Ako sa vezme, Namiesto súvahy, V poslednom kruhu, Na medzi, Zmena stráže, Premeny, Minulosť je záľaha tmy, Sám pod hviezdami, Logikou voľného pádu, Líce a rub javov, Určovanie polohy, Niet voľby, Dôsledky javov, Závisť, Doznanie, S výčitkou zoči-voči, Vstup do básne, Na prelome, Niekoľkými slovami, Vytriezvenie, Za zatvorenými dverami, Pred uzáverom, Snehové pláne, Želanie, Na prahu tisícročia, Na úkor trvania, Krušné chvíle, Na súmraku, Zázraky), básne v próze, básne

(NŽ, 42, jan. 1990, č. 1, s. 10-18)

Ján Labáth: Aj hovor, aj samovrava (2), (Navzdory pochybnosti, Podnety, Jednoduché spoznanie, Následky činov, Otázka, Zvolanie, Dohady, Úskočná hra, Odtiaľ a späť, Po búrke, Proti prúdu, Smerovník na rázcestí, Bokom k skutočnosti, Pred zrkadlom, Priamy zásah, Po páde, Na koreni vecí, Tri bresty, Zaujímanie stanoviska, Teraz a nikdy, Medzihra, Ani deň, ani noc, Polohy, Sondovanie terénu, S horkosťou na jazyku, Po prstoch, S otvorenými očami, Len tak mimochodom, Určenie hraničných rozmerov, Na zamyslenie, Viacej sebavedomia, ako svedomia, Karty na stole, Na vysvetlenie, Z dvoch zorných uhlov, Účasť na pohybe, Krútenie hlavou, Nie iba zmyslami, Len opakovanie, Triedenie javov, Už iba spomínanie, Tvárou v tvár, Súvislosti, Postrehy), básne v próze, básne

(NŽ, 42, máj-jún 1990, č. 5-6, s. 210-218)

Udelená na 33. [35.] literárnej porade 21. apríla 1991 v Novom Sade.

Členovia komisie: Ľubomír Častven, Andrej Čelovský, Stanislav Sládeček.

 

31. 1991

Michal Harpáň: Variácie na tému generačných procesov v našej literatúre, štúdia

(NŽ, 43, jan.-febr. 1991, č. 1-2, s. 52-56)

Michal Harpáň: Bohušovo esejistické rozprávanie, štúdia

(NŽ, 43, máj-jún 1991, č. 5-6, s. [176]-180)

Michal Harpáň: Kam vkročil Mučajiho sonet, recenzia

(NŽ, 43, júl-aug. 1991, č. 7-8, s. 253-257)

Michal Harpáň: Neustála podnetnosť Jana Mukařovského, esej

(NŽ, 43, sept.-dec. 1991, č. 9-12, s. 317-320)

Udelená na 34. [36.] literárnom snemovaní 10. mája 1992 v Petrovci.

Členovia komisie: Michal Ďuga, Jarmila Hodoličová, Jozef Valihora.

 

32. 1992

Samuel Boldocký: Číslovky v spisovnej slovenčine a v spisovnej srbochorvátčine, recenzia

(NŽ, 44, jan.-mar. 1992, č. 1-3, s. 65-67)

Samuel Boldocký: Cesty spomienkami, esej

(BŽ, 44, júl-aug. 1992, č. 7-8, s. 167-169)

Samuel Boldocký: Niektoré neliterárne a literárne činitele vývinu našej prózy, úvaha

(NŽ, 44, sept.-okt. 1992, č. 9-10, s. 196-199)

Udelená na 35. [37.] literárnom snemovaní 24. apríla 1993 v Novom Sade.

Členovia komisie: Andrej Čelovský, Jaroslav Čiep, Michal Ďuga.

 

33. 1993

Vladimír Valentík: Železné vtáky vzlietli na Pavla, recenzia

(NŽ, 45, jan.-mar. 1993, č. 1-3, s. 33-35)

Vladimír Valentík: Biblioestetizmus u nás, úvaha

(NŽ, 45, apr.-jún 1993, č. 4-6, s. 59-60)

Vladimír Valentík: Výstavný projekt komunikácie, recenzia

(NŽ, 45, júl-sept. 1993, č. 7-9, s. 101-194)

Udelená na 36. [38.] literárnom snemovaní 24. apríla 1994 v Petrovci.

Členovia komisie: Jarmila Hodoličová, Miroslav Krivák, Anna Papugová.

 

34. 1994

Michal Kiráľ: za dlhodobú vynikajúcu výtvarnú a grafickú úpravu Nového života

Udelená posthumne na 37. [39.] literárnom snemovaní 23. apríla 1995 v Petrovci.

Členovia komisie: Pavel Čáni, Zoroslav Spevák, Vladimír Valentík.

 

35. 1995

Paľo Bohuš: Jóbov žaltár (Nástroj, Žalm 1001, Svedok, Včerajšia múdrosť, Uzdravenie), básne

(NŽ, 47, sept.-okt. 1995, č. 9-10, s. 6-7)

Udelená na 38. [40.] literárnom snemovaní 20. apríla 1996 v Petrovci.

Členovia komisie: Ľubomír Častven, Andrej Čelovský, Jaroslav Čiep.

 

36. 1996

Miroslav Šipický: Eržikino nanebevstúpenie, novela

(NŽ, 48, mar.-apr. 1996, č. 3-4, s. 6-14)

Udelená na 39. [41.] literárnom snemovaní 11. mája 1997 v Petrovci)

Členovia komisie: Miloslav Darovec, Jarmila Hodoličová, Adam Svetlík.

 

37. 1997

Ladislav Čáni: Biely labyrint (Memento, Zatratenec, Hranica, *** a na znamenie tvojho pohľadu, Súd, Koniec)

(NŽ, 49, jan.-febr. 1997, č. 1-2, s. 3-4)

Ladislav Čáni: Čas Saturna (Neverec, Do posledného dychu, Ostrov, Nikdy ma nenájdeš, Únik, Džes v kostole klarisiek, Návšteva, Recept, Učím sa mlčať, Múdrosť času, Poézia, Bez významu)

(NŽ, 49, máj-jún. 1997, č. 5-6, s. 9-12)

Udelená na 40. [42.] literárnom snemovaní 12. apríla 1998 v Petrovci.

Členovia komisie: Samuel Boldocký, Zoroslav Spevák, Vladimír Valentík.

 

38. 1998

Tomáš Čelovský: Nikam a späť alebo O próze Keď vejú jarné víchre, poviedka

(NŽ, 50, jan.-febr. 1998, č. 1, s. 38-42)

Udelená na 41. [43.] literárnom snemovaní 25. júla 1999 v Petrovci.

Členovia komisie: Jaroslav Čiep, Andrej Ferko, Vladimír Valentík

 

39. 1999

Mária Myjavcová: Kamže sa to zabára Zabara?, esej

(NŽ, 51, nov.-dec. 1999, č. 11-12, s. 512-524)

Udelená na 42. [44.] literárnom snemovaní 23. apríla 2000 v Petrovci.

Členovia komisie: Samuel Boldocký, Andrej Ferko, tretí nezistiteľný.

 

40. 2000

Jaroslav Supek: Umenie bez farby, formy a obsahu, esej

(NŽ, 52, mar.-apr. 2000, č. 3-4, s. 151-154)

Udelená na 45. literárnom snemovaní 15. júna 2001 v Novom Sade.

Členovia komisie: Pavel Domoni, Víťazoslav Hronec, Veno Nechvátal.

 

41. 2001

Miroslava Dudková: Suchý rok, poéma

(NŽ, 53, nov.-dec. 2001, č. 11-12, s. [588]-594)

Udelená na 46. literárnom snemovaní 21. júna 2002 v Novom Sade.

Členovia komisie: Michal Ďuga, Víťazoslav Hronec, Vladimír Valentík.

 

42. 2002

Zuzana Čížiková: Lyrické memento Viery Benkove, recenzia

(NŽ, 54, nov.-dec. 2002, č. 11-12, s. 665-668)

Udelená na 47. literárnom snemovaní 26. júna 2003 v Novom Sade.

Členovia komisie: Michal Ďuga, Michal Harpáň, Víťazoslav Hronec.

 

43. 2003

Michal Babiak: Hodiny anatómie doktora Šubíka, dráma

(NŽ, 55, nov.-dec. 2003, č. 9-10, s. 462-481)

Udelená na 48. literárnom snemovaní 28. mája 2004 v Novom Sade.

Členovia komisie: Zuzana Čížiková, Víťazoslav Hronec, Vladimír Valentík.

 

44. 2004

Ladislav Čáni: Kameň na dlani (1) (Dogma tichej vody, Večerná škola mŕtveho jazyka, Za vodou, Medzi áno a nie, Mlč, Odchody…), básne

(NŽ, 56, júl-aug. 2004, č. 7-80, s. 361-365)

Ladislav Čáni: Kameň na dlani (2) (Samota, Bolo mi ťa treba, Na ceste, Trojjediný, kto z koho, Milenci, Mrcha roky, Chuť jablka, Ktosi, Prah podknutia), básne

(NŽ, 56, nov.-dec. 2004, č. 11-12, s. 570-575)

Udelená na 49. literárnom snemovaní 21. decembra 2005 v Novom Sade.

Členovia komisie nezistiteľní.

 

45. 2005

Víťazoslav Hronec: Nulový stupeň rétoriky, esej

(NŽ, 57, sept.-dec. 2005, č. 9-12, s. 183-205.)

Udelená na 50. literárnom snemovaní 13. októbra 2006 v Novom Sade.

Členovia komisie: Jaroslav Čiep, Michal Ďuga, Katarína Hricová-Topoľská

 

46. 2006

Adam Svetlík: Chvála čítania, esej

(NŽ, 58, jan.-mar. 2006, č. 1-3, s. 1-3)

Adam Svetlík: Začiatok storočia, esej

(NŽ, 58, jan.-mar. 2006, č. 1-3, s. 32-35)

Adam Svetlík: Premeny poézie vojvodinských Slovákov v druhej polovici 20. storočia, štúdia

(NŽ, 58, okt.-dec. 2006, č. 11-12, s. 38-42)

Udelená na 51. literárnom snemovaní 15. júna 2007 v Novom Sade.

Členovia komisie: Samuel Boldocký, Anna Jašková, Mária Myjavcová

 

47. 2007

Michal Babiak: Ružičky zo srdca (1), dráma

(NŽ, 59, apr.-jún 2007, č. 4-6, s. 14-32)

Michal Babiak: Ružičky zo srdca (2) dráma

(NŽ, 59, júl-sept 2007, č. 7-9, s. 13-25)

Udelená na 52. literárnom snemovaní 13. júna 2008 v Novom Sade.

Členovia komisie: Juraj Bartoš, Jaroslav Čiep, Zdenka Valentová-Belićová

 

48. 2008

Samuel Boldocký: Boh človeka, esej

(NŽ, 60, sep.-okt. 2008, č. 9-10, s. 1-6.)

Udelená na 53. literárnom snemovaní 26. júna 2009 v Novom Sade.

Členovia komisie: Samuel Čelovský, Michal Ďuga, Vladimíra Dorčová.

 

49. 2009

Víťazoslav Hronec: Gýč ako osud, esej

(NŽ, 61, nov.-dec. 2009, č. 11-12, s. 1-7.)

Udelená na 54. literárnom snemovaní 18. júna 2010 v Novom Sade.

Členovia komisie: Juraj Bartoš, Annamária Boldocká Grbićová, Anna Jašková.

 

50. 2010

Martin Prebudila: (… – 25. 5. 1960 –…) (Dobré nám dobre uniká, Nič sa nové nedeje), básne

(NŽ, 62, nov.-dec. 2010, č. 11-12, s. 1-7.)

Udelená na 55. literárnom snemovaní 18. júna 2011 v Novom Sade.

Členovia komisie: Ladislav Čáni, Katarína Hricová, Michal Týr.

 

51. 2011

Ladislav Čáni: Kvapka vlastnej tmy, básne

(NŽ, 63, nov. – dec. 2011, č 11-12, s. 10-12)

Udelená na 56. literárnom snemovaní v Novom Sade

Členovi komisie: Zdenka Valentová Belićová, Katarína Mosnáková, Katarína Hricová

 

52. 2012

Viera Benková: Exlibris morušových listov, básne

(NŽ, 64, mar. – apr. 2012, č. 3-4, s. 15-18)

Udelená na 57. literárnom snemovaní v Novom Sade

Členovia komisie: Katarína Hricová, Ladislav Čáni, Zdenka Valentová Belićová

 

53. 2013

Víťazoslav Hronec: Uniknúť do jablka, na budúcnosť si spomenúť, eseje

(NŽ, 65, mar. – apr. 2013, č. 3-4, s. 1-9)

Udelená na 58. literárnom snemovaní v Báčskom Petrovci

Členovia komisie: Annamária Boldocká Grbićová, Ladislav Čáni, Zdenka Valentová Belićová

 

54. 2014

Martin Prebudila: Malá mi je malá ranná metafora, básne

(NŽ, 66, mar. – apr. 2014, č. 3-4, s. 34-36)

Udelená na 59. literárnom snemovaní v Báčskom Petrovci

Členovia komisie: Anna Vršková, Vladimíra Dorčová Valtnerová, Ladislav Čáni

 

55. 2015

Michal Babiak: Id quod inferius, sicut quod superius? – Čo je hore, to je aj dolu? a Ľudovít Štúr a jeho odkaz pre dnešok

Udelená na 60. literárnom snemovaní v Báčskom Petrovci

Členovia komisie:Miroslav Demák, Mária Vršková a Jasna Uhláriková

 

56. 2016
Annámária Boldocká-Grbićová:  Tušta i tma a Kto sa bojí červeného?
Udelená na 61. literárnom snemovaní v Báčskom Petrovci
Členovia komisie: Michal Ďuga, Katarína Mosnáková-Bagašová, Anna Vršková
57. 2017
Mišo Smišek: Kroky
Udelená na 62. literárnom snemovaní v Báčskom Petrovci
Členovia komisie: Juraj Bartoš, Katarína Hrivocá, Anna Vršková
58. 2018
Zdenka Valent Belić: Éterizácia
Udelená na 63. literárnom snemovaní v Báčskom Petrovci
Členovia komisie: Marta Pavčoková, Mária Kotváršová-Jonášová, Michal Harpáň