Novy Zivot

Autori Nového života

 

Aleksić Miroslav

Alexijevičová Svelana

Babiak Michal 

Bagľaš Ivan

Baláž Michal

Baláž Anton

Bartošová Martina 

Bavi Pain Agda 

Bazdulj Muharem 

Belić Teodora 

Benka Zlatko 

Benková Viera 

Berediová-Stupavská Ľudmila

Bećković Matija 

Bevc Cvetka

Bielik Miroslav 

Boldocká-Grbićová Annamária

Božović Gojko

Božić S. Mirsko

Brendza Boris 

Chmel Rudolf 

Chudík Martin 

Čáni Ladislav

Čačko Peter 

Čičmanec Ivan 

Čížiková Hana 

Čížiková Zuzana 

Čukan Jaroslav 

Domoniová Jana 

Dorčová-Valtnerová Vladimíra 

Dudková Miroslava 

Dudok Miroslav 

Dylan Bob 

Ďurovka Michael 

Đerić Zoran

Đurićová Anna 

Farkašová Etela 

Feketeová Vladislava 

Filip Oto 

Gašková Svetlana

Gavura Ján

Gikićová-Petrovićová Radmila 

Gluštíková Oľga

Goldsworthyová Vesna  

Hamar Juraj 

Harpáň Michal 

Hricová Katarína

Hučková Dana 

Ishiguro Kazuo 

Jankovič Ján 

Jergović Miljenko

Ječmen Vladimír 

Jovanović Danilov Dragan 

Juráňová Jana 

Jurík Ľuboš 

Kaňa Miroslav 

Kasarda Martin

Košková Hana

Kopcsay Márius 

Kopicl Vladimir 

Koruniak Samuel 

Kováčová Kristína 

Kuzmanović Nebojša 

Labáth Ján 

Lenhart Stevan 

Lichnerová Rút 

Lomenova Aneta 

Makišová Anna 

Margaréta Valentová Anna 

Matláková Zlata 

Michalovič Peter

Mičátková Eržika 

Modiano Patrick 

Mosnak Bagljaš Katarina 

Myjavcová Mária 

Pisárčíková Mária

Pištalo Vladimir

Pixiades Daniel 

Pontoppidan Henrik 

Prebudila Martin 

Pudelka Zvonimír 

Pukan Miron 

Radulović Andrija 

Radulović Selimir 

Richter Milan 

Rolland Romain

Sapožničenko Galja 

Savković Nada

Sklabinská Milina 

Součkova Marta 

Spevák Zoroslav 

Speváková Šimáková Marína

Svetlík Adam 

Šajtinac Uglješa 

Šaponja Nenad

Šebesta Juraj 

Šećerovski Viktor B. 

Šołćina Dorothea 

Štefan Florika 

Šuša Ivan

Švenková Viera

Takáč Janko 

Taneski Zvonko 

Tazberík Ján 

Todorovićová Dana 

Uhláriková Jasna 

Valent Belić Zdenka

Valentová  Martina 

Valihora Vladimír 

Velikić Dragan 

Vladušić Slobodan

Vršková Mária

Vujičić Mića 

Zambor Ján

Zubac Miloš

Žebeljan Petar 

Žuchová Svetlana